Usluge


U današnje vreme u Srbiji je moguće pronaći izvore spoljnog finansiranja za brojne preduzetničke planove i projekte, a potrebno je raspolagati dobro osmišljenim i razrađenim planom i ažurno pripremljenom dokumentacijom za apliciranje. Spoljni izvori mogu biti povratni (krediti) koje alociraju prvenstveno banke i razvojni fondovi, uglavnom za potrebe subjekata koji obavljaju neku privrednu delatnost, a isto tako mogu da budu i bespovratna sredstva (subvencije) koje se usmeravaju od strane fondacija, vlada, razvojnih agencija ili same Evropske Unije prvenstveno neprofitnim organizacijama. U poslednje vreme pristup je omogućen i profno orijentisanim subjektima, kao što su to, na primer, Ipard bespovratna sredstva za poljoprivredu, ili sredstva Fondacije Prosperitati u cilju podrške privrednika i poljoprivrednih proizvođača među vojvođanskim Mađarima.
Naše višegodišnje iskustvo stavljamo na raspolaganje svim onim subjektima kojima su neophodni spoljni izvori finansiranja za obavljanje delatnosti, bilo da su to profitno orijentisane firme ili civilna društva. U proteklom periodu razvili smo partnerstva sa brojnim preduzetnicima, razvojnim agencijama i lokalnim samoupravama koji su nam se obratili sa zahtevom da obezbedimo upravljanje njihovim projektom, koje se sastojalo bilo samo iz pisanja konkursne aplikacije ili takođe iz sprovođenja celokupnog projekta. Glavni akcenat stavljamo na prekogranične programe EU, bilo da su oni multilateralni programi ili razvojne subvencije.
Postupnim praćenjem, na dnevnom nivou vršimo ažuriranje naše baze raspisanih konkursa, koje stavljamo na raspolaganje po zahtevu naših klijenata. Pratimo konkurse koji se odnose kako na povratna, tako i na bespovratna sredstva, a pored pisanja konkursa prihvatamo i sprovođenje celokupnog procesa upravljanja projektom, kao i projektni nadzor i realizaciju projekata.